kontaktSzanowny Kliencie

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną uwzględniany jest zakres i stopień skomplikowania powierzonych spraw, ich czasochłonność, jak również Państwa indywidualne możliwości finansowe. Wynagrodzenie jest ustalane w trakcie negocjacji i może być ustalone ryczałtowo lub godzinowo.